Pár slov: Havel nebyl slaboch, ale symbol silné rovné páteře

Pár slov: Havel nebyl slaboch, ale symbol silné rovné páteře

My, kteří jsme Václava Havla znali, byli jeho přáteli nebo pracovali v jeho blízkosti, jsme šokováni, jaký obraz o prvním polistopadovém prezidentovi a dlouholetém hybateli bývalé opozice nový film “Havel” předkládá. Dle názvu i dle vyjádření jeho tvůrců měl být portrétem Václava Havla, podle některých kritik „zlidštělým“. 

Místo toho ho zobrazuje jako přešlapujícího slabocha, který se neuměl nikdy rozhodnout, kterého musel vždy někdo údajně postrčit, jako okrajovou, historicky náhodnou váhavou figurku. Vytváří jakousi zkarikovanou, nepravdivou podobu Václava Havla i celého tehdejšího disidentského prostředí a přispívá tak k demontáži významného symbolu moderní české identity. Symbolu rovné, neohnuté páteře ve věcech veřejné a politické angažovanosti, který Václav Havel ztělesňuje v novodobých českých dějinách a který je pro české skupinové povědomí tak potřebný. Havel jej navíc ztělesňuje nejen doma, ale stále i ve světě.

Film úplně pomíjí, že Havel byl při vší své váhavosti a křehkosti silák, který měnil dějiny. Že měl výrazný organizační talent a velké charisma, že stál prakticky v epicentru většiny aktivit bývalé opozice a dovedl propojovat nejrůznější lidi a skupiny. Byl mistr slova, jako málokdo dovedl popsat marasmus 70. a 80.let i formulovat požadavky opozice, a zároveň měl odvahu zaplatit za to roky opakovaného věznění a policejního pronásledování. Takových lidí byla jen hrstka, díky nim mohl národ v r. 1989 zase najít svou hrdost a naději na novou společnost. 

Jestli kouřil víc nebo míň, jestli v životě váhal mezi více ženami, jestli chodil na mejdany, není pro Havla jako historickou figuru podstatné. Podstatné je, že tento celoživotně politický člověk se s odstupem času proměnil v kolektivní symbol určitého étosu, na němž mohou stavět další generace. Takových máme velmi málo. Udělat z toho symbolu karikaturu znamená demontovat jeden z pozitivních prvků, na něž se odvolává moderní národní identita.

Ten film měl být o velkém člověku a vytvořil rozpačitou postavičku.